பதிவு செய்

எலக்ட்மெண்ட் சொஸைட்டியில் NCS க்கு நீங்கள் கையொப்பமிட தயாராக இருந்தால், நீங்கள் இங்கே பதிவு செய்யலாம். நீங்கள் முழுமையான முழுமையான உள்நுழைவு ஆன்லைனை ஆன்லைனில் முடிக்கலாம் அல்லது வட்டி படிவத்தின் வெளிப்பாட்டை நிரப்பலாம், மேலும் நீங்கள் இடுகையில் ஒரு காகித வடிவத்தை அனுப்புவோம்.

If you’d like more information you can give us a call on 0114 299 9210, or check out our FAQ section இங்கே. Once you’ve signed up, you can complete payment over the phone or you can pay online இங்கே.

அங்கம் சங்கம்